ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

อัศจรรย์บั้งไฟพญานาค
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : คอมม่า บุ๊คส์
ผู้แต่ง : ทศพล จังพานิชย์กุล
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวมภาพและประสบการณ์บั้งไฟพญานาค ปาฏิหาริย์แห่งนาคพิภพ โดยในเล่มได้บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นความเชื่อที่มนุษย์สัมผัสได้ด้วยสายตาตนเอง เรื่องราวอันลี้ลับมหัศจรรย์ ลึกซึ้งเกินกว่าจะหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้